Predstavenstvo

 • Ing. František Čupr, MBA
  predseda predstavenstva
 • Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
  podpredseda predstavenstva
 • Mgr. Jan Stříteský
  člen predstavenstva
 • Ing. Milan Urban
  člen predstavenstva
 • Ing. Miroslav Haško
  člen predstavenstva