O Spoločnosti

SPP Infrastructure, a.s. je najsilnejšou slovenskou spoločnosťou vlastniacou firmy spravujúce plynárenskú infraštruktúru v krajine. Je majiteľom firiem, ktoré sa radia k významným európskym podnikom z plynárenského segmentu podnikania s bohatými skúsenosťami a dlhoročnou históriou.

Do portfólia SPP Infrastructure, a.s. patrí napríklad dcérska spoločnosť eustream, a.s. Je rozhodujúcim európskym dopravcom zemného plynu z Ruska na západ kontinentu a je zároveň najdôležitejším vstupným bodom pre dopravu zemného plynu zo západnej Európy na Ukrajinu. Prevádzkuje plynovodnú prepravnú cestu s najväčšou kapacitou medzi Ruskom a západnou Európou, ktorá spoľahlivo poskytuje najväčším európskym energetickým firmám svoje služby viac ako štyridsaťpäť rokov.

SPP – distribúcia, a.s. vlastní plynárenskú distribučnú sieť na Slovensku a zaisťuje distribúciu plynu pre viac ako jeden a pol milióna odberných miest. Spoločnosť sa stará o technickú bezpečnosť a spoľahlivosť takmer 33 tisíc kilometrov plynovodov v krajine, ktorá patrí k jednej z najviac plynofikovaným štátom Európy.

Nafta, a.s. spravuje podzemné zásobníky plynu umiestnené v blízkosti strategických uzlov európskej plynárenskej siete, na plynárenských križovatkách medzi Slovenskom a jeho západným i južným susedom. Spoločnosť disponuje popri schopnosti ťažby uhľovodíkov aj unikátnym know-how na  výstavbu podzemných plynárenských zásobníkov.