Predstavenstvo

 • Ing. František Čupr, MBA
  predseda predstavenstva
 • Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
  podpredseda predstavenstva
 • Mgr. Jan Stříteský
  člen predstavenstva
 • Ing. Milan Urban
  člen predstavenstva
 • Ing. Miroslav Haško
  člen predstavenstva

Dozorná rada

 • Ing. Ingrid Šabíková, PhD.
  predsedníčka dozornej rady
 • Mgr. Pavel Horský
  podpredseda dozornej rady
 • MUDr. Dalibor Gergeľ, PhD.
  člen dozornej rady
 • Ing. Michal Sklienka
  člen dozornej rady
 • Jiří Zrůst
  člen dozornej rady
 • Ing. Dušan Halgaš
  člen dozornej rady