Predstavenstvo

 • Ing. František Čupr, MBA
  predseda predstavenstva
 • JUDr. Ing. Viktor Lehotzký
  podpredseda predstavenstva
 • Mgr. Jan Stříteský
  člen predstavenstva
 • JUDr. Boris Benkovič
  člen predstavenstva
 • Ing. Miroslav Haško
  člen predstavenstva

Dozorná rada

 • Mgr. Maroš Stano.
  predseda dozornej rady
 • Mgr. Pavel Horský
  podpredseda dozornej rady
 • Ing. Martin Galbavý
  člen dozornej rady
 • JUDr. Mgr. Lenka Hmírová, RSc.
  člen dozornej rady
 • Martin Gebauer
  člen dozornej rady
 • JUDr. Radko Timkanič
  člen dozornej rady