Predstavenstvo

 • JUDr. Daniel Křetínský
  predseda predstavenstva
 • JUDr. Alexander Sako
  podpredseda predstavenstva
 • Mgr. Jan Stříteský
  člen predstavenstva
 • JUDr. Marián Valko
  člen predstavenstva
 • Ing. Miroslav Haško
  člen predstavenstva

Dozorná rada

 • Ing. Adriana Bujdáková
  predsedníčka dozornej rady
 • Mgr. Pavel Horský
  podpredseda dozornej rady
 • Ing. Peter Novák
  člen dozornej rady
 • Mgr. Ladislav Nagy
  člen dozornej rady
 • Jiří Zrůst
  člen dozornej rady
 • Ing. Tomáš Richter
  člen dozornej rady