Slovenský Plynárenský Priemysel

Akcionári SPP

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším slovenským dodávateľom energií. Spoločnosť dodáva svojim koncovým odberateľom viac ako šesťdesiat percent objemu predávaného plynu na Slovensku.

Stopercentným akcionárom spoločnosti je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

www.spp.sk


Energetický a Prumyslový Holding

Akcionári EP

EP Infrastructure je súčasťou Energetického a průmyslového holdingu, a.s. (EPH), ktorý je vertikálne orientovanou európskou energetickou spoločnosťou sústreďujúcou sa na výrobu,  distribúciu a obchodovanie s elektrickou energiou, teplom, na prepravu a skladovanie zemného plynu, ako aj na ťažbu hnedého uhlia.

Skupina EPH je v Čechách najväčším dodávateľom tepla a druhým najväčším výrobcom elektrickej energie. V Nemecku spoločnosti patrí tretia priečka v ťažbe hnedého uhlia.

Okrem Čiech a Slovenska EPH podniká v Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku, Írsku a Francúzsku.

Ďalším akcionárom v spoločnosti EP Infrastructure je konzorcium globálnych inštitucionálnych investorov vedených a zastupovaných spoločnosťou Macquarie Infrastructure and Real Assets.

V SPP Infrastructure, a.s. drží EP Infrastructure prostredníctvom spoločnosti Slovak Gas Holding, B.V. manažérsku kontrolu.

www.epinfrastructure.cz