Dcérske spoločnosti

 • SPP DistribúciaSpoločnosť  rozvíja a udržiava plynárenskú distribučnú sieť na Slovensku, ktorá má dĺžku takmer 33 tisíc kilometrov. Prostredníctvom infraštruktúry SPP-distribúcia sa dostáva plyn do takmer 1,5 milióna odberných miest v krajine.
  www.spp-distribucia.sk
 • eustreamEustream je hlavnou tepnou privádzajúcou ruský zemný plyn do krajín Európskej únie. Spoločnosť zároveň dokáže prepravovať plyn zo západu Európy na juh kontinentu, či reverzným tokom na Ukrajinu. Dlhodobo patrí k najziskovejším firmám Slovenska.
  www.eustream.sk
 • naftaSlovenský líder v oblasti skladovania zemného plynu, prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Uskladňovacia kapacita podzemných zásobníkov plynu spoločnosti v súčasnosti predstavuje viac ako polovičnú ročnú kapacitu spotreby zemného plynu na Slovensku.
  www.nafta.sk
 • pozagasPozagas svojim umiestnením v blízkosti hlavných strategických európskych prepravných trás patrí k dôležitým spoločnostiam uskladňujúcim zemný plyn.
  www.pozagas.sk
 • SPP StorageSPP Storage je prevádzkovateľom podzemného zásobníku plynu v českých Bojanoviciach, ktorý má priame napojenie na slovenskú plynárenskú infraštruktúru. SPP Storage svojimi zásobami zaisťuje aj energetickú bezpečnosť slovenských domácností pre prípad mimoriadnych výpadkov.
  www.sppstorage.cz