Slovenský Plynárenský Priemysel

Akcionári SPP

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším slovenským dodávateľom energií. Spoločnosť dodáva svojim koncovým odberateľom viac ako šesťdesiat percent objemu predávaného plynu na Slovensku.

Stopercentným akcionárom spoločnosti je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

www.spp.sk