Slovenský Plynárenský Priemysel

Akcionári SPP

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším slovenským dodávateľom energií. Spoločnosť dodáva svojim koncovým odberateľom viac ako šesťdesiat percent objemu predávaného plynu na Slovensku.

Stopercentným akcionárom spoločnosti je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

www.spp.sk


Energetický a Prumyslový Holding

Akcionári EP

Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) je vertikálne orientovaná európska energetická spoločnosť sústreďujúca sa na výrobu,  distribúciu a obchodovanie s elektrickou energiou, teplom, prepravu a skladovanie zemného plynu, ako i na ťažbu hnedého uhlia.

Skupina EPH je v Čechách najväčším dodávateľom tepla a druhým najväčším výrobcom elektrickej energie. V Nemecku spoločnosti patrí tretia priečka v ťažbe hnedého uhlia.

Okrem Čiech a Slovenska EPH podniká v Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku a Poľsku.

V SPP Infrastructure, a.s. drží EPH prostredníctvom spoločnosti Slovak Gas Holding, B.V. manažérsku kontrolu.

www.epholding.cz