Dozorná rada

 • Ing. Ingrid Šabíková, PhD.
  predsedníčka dozornej rady
 • Mgr. Pavel Horský
  podpredseda dozornej rady
 • MUDr. Dalibor Gergeľ, PhD.
  člen dozornej rady
 • Ing. Michal Sklienka
  člen dozornej rady
 • Martin Gebauer
  člen dozornej rady
 • Norbert Lojko , MBA
  člen dozornej rady