Dozorná rada

 • Ing. Ingrid Šabíková, PhD.
  predsedníčka dozornej rady
 • Mgr. Pavel Horský
  podpredseda dozornej rady
 • MUDr. Dalibor Gergeľ, PhD.
  člen dozornej rady
 • Ing. Michal Sklienka
  člen dozornej rady
 • Jiří Zrůst
  člen dozornej rady
 • Ing. Dušan Halgaš
  člen dozornej rady