Dozorná rada

 • Mgr. Maroš Stano.
  predseda dozornej rady
 • Mgr. Pavel Horský
  podpredseda dozornej rady
 • Ing. Martin Galbavý
  člen dozornej rady
 • JUDr. Bc. Lenka Hmírová, RSc.
  člen dozornej rady
 • Martin Gebauer
  člen dozornej rady
 • JUDr. Radko Timkanič
  člen dozornej rady